Gratulerer med Kvinnedagen!

Gratulerer med dagen, alle medkvinner.

Jeg hadde tenkt å skrive et rungende innlegg, men linker og bilder og proklameringer, men lar dette være.

Istedet ønsker jeg å minne oss alle på å tenke over hvorfor vi fikk kvinnedagen, hvorfor man følte at 1 dag i året måtte vies oss damer. Tenk over rettighetene vi ikke hadde den gang i 1915 kvinnedagen ble innført i Norge (1910 i andre land.)

NFU

NFU

Vær takknemlig du jente, som får lov å studere realfag, du som får lov å selv bestemme hvem du skal gifte deg med, og når, og ikke minst om du vil ha barn. Du, jente, som i dag kan anmelde for sexpress eller forskjellsbehandling i arbeidssituasjoner.

Takk de som stod på sitt, slik at du, kvinne, har arverett og kontroll over din egen formue.

Du kan velge å skille deg.

Du har lov å stemme, og du kan stille til valg.

Hvorfor har vi enda kvinnedagen om vi har oppnådd så mye? Til tross for alt hva våre formødre har oppnådd for oss, fungerer ikke teori alltid i praksis.

Vi har ikke likelønn, det er flest kvinner som utsettes for organisert prostitusjon, vold i hjemmet rammer kvinner hardest da det er flest menn som yter vold. Glasstaket mellom arbeider og sjef er i høyeste grad tykkere der hvor kvinner er arbeidere og menn sjefer. Jeg viser også til mitt innlegg om mote-, vekt-, og skjønnhetspresset vi jenter har.

Små jenter oppdras med dukker og «vær snill pike» til å bli framtidige omsorgspersoner og – arbeidere, til yrker med lav lønn. Små gutter blir oppdratt med tekniske leketøy og «så stor og sterk du er» til å bli framtidige ingeniører og yrker med 3 ganger så mye lønn.

Likestillingen har ikke kommet så langt vi skulle  ønske. Mange ganger ligger også likestillingen inni oss selv idet vi godtar mytene og «slik har det alltid vært og slik må det forbli.» Ber du ikke om noe, vil du ikke få det. Simone de Beauvoir slo fast at «man blir ikke født kvinne, der er noe man blir.» Selvsagt ikke i fysisk henseende.

Jeg ønsker likevel at vi skal være varsomme, slik at likestillingskampen ikke går over i omvendt kjønnsdiskriminering. Dette kan, etter min mening, føre til økt kvinnediskriminering. Om du, som mann, blir «forbikjørt» av en kvinne på arbeidsplassen og hun får høyere lønn og bedre frynsegoder kun i kraft av å være kvinne og ikke pga av sin kompetanse, vil jeg tro dette skaper harme.

Likestilling betyr vel at det skal være rettferdig og likt?

Man kan være så uenig eller enig man vil i hvor langt, eller kort, kvinnekampen i Norge har kommet, men uansett hva du mener, kan dagen i dag brukes til å skape oppmerksomhet rundt alle de millioner av kvinner verden over som ikke har det så godt som oss her i Norge.

Det er ikke til å komme unna at rundt om i verden vil det å være en hvit mann slå det å være farget kvinne nesten hver gang.

Reklamer

11 kommentarer

 1. Men ka med å glemme litt om like stilling?! En kvinne blir ALDRI en man 😉 ka med på kvinne dager nytte oppmerksomhet fra din man, få frokost til senga og blomster!!! Er ikke det godt når man folk viser at dem sitter pris på oss kvinner??? VI er forskjellig og blir aldri lik derfor God har gjort oss til kvinner og man!!!! Jentene nytt dagen med at ja vi kvinner og det så mye av henging av oss hvis ikke det var opp til oss skule aldri man folk ble født 😉 så nytt oppmerksomhet fra din man la han vise at han glad å ha ei sånn kvinne som deg ved hans side!!!

  • Sant nok, en mann skal ta vare på sin kvinne, akkurat som en kvinne tar vare på sin mann.
   Poenget er ikke at vi kvinner skal bli til menn. Poenget er at vi skal ha like rettigheter og bli behandlet likt.
   En mann er ikke verdt mer enn en kvinne.

 2. Godt innlegg, godt sagt min datter.
  Du har jo vokst opp i en «ikke typisk» mannsdomminert familie, i alle fall til en viss grad har du det med deg fra fødselen av at vi kvinner kan gjøre akkurat det samme som mennene. Det er jo de personlige egenskapene som legges til grunn for hva man kan, ønsker og klarer å gjøre. Og ikke minst at alle kan lære det meste på bakgrunn av sin person og ikke sitt kjønn. Så vi har har i det grunnleggende med oss på hjemme- og fritidsfronten, da er det bare å stå på og kjempe for like rettigheter ute i det store samfunnet. Hisen mamselamsen din.

  • Mamselamsen, du og Roar har oppdratt Linda på en fantastisk måte:) Ikke rart vi venninnene setter så stor pris på hennes meninger og råd:)

   Linda du er fantastisk!

 3. Som relativt ung mann kan jeg si meg enig i det meste i din fremstilling, og liker spesielt din advarsel mot å gå for langt i motsatt retning og skape omvendt kjønnsdiskriminering.

  Det er et svært viktig poeng du tar opp der at det skaper velbegrunnet forakt for kvinner som slår tilbake på dem selv, selv om det later til at du er mindre bekymret for at menn blir diskriminert enn du er for at dette i sin tur kan lede til kvinnediskriminering.

  Er ikke all diskriminering et like stort brudd på menneskeverdet, uansett om det er en mann, en kvinne, en funskjonshemmet, en homofil, en farget eller en religiøs person som utsettes for det?

  Du vurderer likevel situasjonen feil når du gjør dette til et hypotetisk spørsmål. Det skal ikke mye samfunnsinnsikt til for å se at menn blir systematisk diskriminert i statlig regi i Norge.

  Svært mange tiltak er iverksatt med hjemmel i likestillingsloven som spesifikt forbyr annen diskriminering enn «slike tiltak som er iverksatt for å fremme kvinnens stilling».

  Den gir med andre ord spesifikk tillatelse til å kjønnsdiskriminere menn til fordel for kvinner, og det er en tillatelse man har benyttet seg flittig av.

  Det siste jeg hørte nå var en pott på 3 milliarder kroner som skal brukes for å heve lønningene innen visse yrker. Kriteriet for å velge hvilke skulle ene og alene være at de var dominert av kvinner. Altså kjønnsdiskiminerende.

  I hovedtariffavtalen for staten har det i en årrekke stått som første obligatoriske forhandlingsprinsipp unde pkt 2.3.3 at «kvinner bør få en større aandel av avsetningen til fordeling ved lokale forhandlinger enn pro rata tilsier». Det vil si at alle lønnsfohøyelser i staten, som sysselsetter omtrent 1/3 av befolkningen, skal justeres opp ene og alene fordi du er kvinne. Klart kjønnsdiskimerende.

  Min liste over slike tiltak kunne blitt svært lang. Menn i Norge BLIR systematisk og åpenlyst diskriminert av staten.

  Så til din påstand om at det foreligger kjønnsdiskriminerende lønnspraksis i Norge (ut over den massive statlige praksis jeg netopp henviste til).

  Du er på ingen måte alene om å skråsikkert fastslå at kvinner tjener mindre fordi de er kvinner. Det er en utbredt oppfating som i en årrekke nå har blitt brukt for å holde liv i den norske kvinnesakskampen og som har gitt utslag som de jeg netopp har henvist til, som er satt i verk for å motvirke denne oppfattede urettferdigheten.

  Jeg har i liket med de fleste andre gått ut ifra at man hisser seg opp fordi akkuratt kjønn er den avgjørende faktoren for hvilken lønn man får. Det er jo det «kjønnsdiskriminering» betyr.

  Likelønnsprinsippet sier lik lønn for likt arbeid, og da må vel to personer med lik arbeidsinnsats, like kvalifikasjoner, like resultater innenfor samme yrke og stilling ha lik lønn, for ellers er det vel ikke «likt arbeid»?

  Men slik er ikke dette å forstå. At ulike yrkesgrupper tjener ulik lønn er ikke et brudd på likelønnsprinsippet, men det er dette kvinnesaksforkjemperne reagerer på; at det kvinnedominerte yrket sykepleier tjener mindre enn det mannsdominserte yrket høyskoleingeniør.

  Men det finnes altså utallige andre grunner til at ingeniører og sykepleiere tjener ulikt, og man har ikke bevist kjønnsdiskiminering før man har utelukket disse.

  Likelønnskommisjonens utredning «Kjønn og lønn» inneholder ingen tall som viser at personer av ulikt kjønn tjener ulik lønn når alt annet er likt, og det finnes altså ikke vitenskapelig belegg for å påstå at kvinner i Norge tjener mindre for samme arbeid, selv om dette flages høyt i mange sammenhenger, nå svært så prominent i sykepleierforbundets siste kampanje.

  At kvinner i mindre grad enn menn har jobber som betaler godt betyr ikke at de ikke tjener likt som menn for samme arbeid.

  Imidlertid fungerer mottiltaket i hovedtariffavtalen for staten slik at menn med eksakt samme arbeid som kvinner får lavere lønn enn disse.

  Forøvrig er det iverksatt svært kjønnsdiskriminerende tiltak tilsvarende lønnsjusteringsprinsippet jeg henviste til for å hjelpe kvinner inn i disse godt betalte jobbene og sektorene.

  Du må ha bedre karakterer for å komme inn på studier, bedre resultater fra studiene for å få jobb, bedre resultater på jobb for å få høyere lønn og bedre stilling, og endelig havne i styret hvis du er mann enn hvis du er kvinne innenfor disse godt betalte sektorene.

  Det er ikke en skitten hemmelighet, men offentlig praksis man er stolt av i norsk offentlighet.

  Jeg inviterer deg til å lese likestillilllingsloven med forarbeider, NOU’en «Kjønn og lønn», samt hovedtraiffavtalen for staten (kapittel om lokale lønnsfohandlinger) og å brenne like engasjert for kampen mot diskriminering i vårt eget samfunn og ellers, uansett hvem det rammer.

  Du vil vel ikke drive usaklig forskjellsbehandling i kampen mot usaklig forskjellsbehandling? 😉

  • Selvsagt ikke. Hadde dette innlegget mitt vært noe mer enn en post i min blogg, hadde uttalesen om omvendt kjønnsdiskriminering nok hatt flere underposter. Det samme ville «bevisene» på at kvinneyrker gir lavere lønn enn mannsyrker, samt undertrykkelsen av kvinner i andre land enn Norge.

   Man får ikke sagt mye i et innlegg man ønsker en person innen 3 sekunder skal bestemme seg for å lese. Derav min noe populistiske framstilling. Jeg vil tro man finner mange flere ting å pirke på i mitt innlegg.

   Likevel er det i dag 8. mars, og fokuset settes på hva vi kvinner finner urettferdig.
   Jeg lover å være like mye på menns side i likestillingssaken 7. oktober, når dere får snakke om hva dere finner urettferdig.

   Heldigvis for meg, som rett og slett ikke ser det likt eller har tid til, å utdype meg noe mer pr blogg om saker som disse, finnes det folk som deg som mer enn gjerne tar seg umaken å forklare 🙂
   Jeg ønsker å rose deg for din seriøsitet i kommentaren. Tar man en titt på den mest uskyldige artikkel i en avis i dag, vil man se hvorfor det er krig i verden.

   Da snakkes vi 7. oktober 😉

   • Du ser tydeligvis ikke problemet, Linda Therese.

    Det er som å være nynazist 8 mars og blitzer 7 oktober. Støtter du dagens kvinnekamp i Norge, gratulerer du med kvinnedagen osv, er du aktivt med på å kjønnsdiskriminere.

    Skal du kjempe mot diskriminering er det med andre ord selvmotsigende å agitere for ytterligere kvinnekamp i Norge.
    Den har gått langt over grensen og nå blitt den fremste årsaken til diskriminering av folk i Norge.

    Du later også til å fremholde at ulike yrkesgruppers ulike avlønning er det samme som kjønndiskriminering. Det er det ikke. Det er yrkesdiskriminering.

    Det finnes kvinnelige ingeniører og mannlige sykepleiere og ønsker man å utjevne lønnen mellom disse yrkesruppene bør man bruke en annen begrunnelse enn kjønn til å gjøre det.

    En mengde markedsmekanismer som har å gjøre med hvilke yrker som i størst grad og mest direkte bidrar til den økonomiske verdiskapningen avgjør hvordan fordelingen av verdier i samfunnet foregår og hvilke yrker som tjener mest.

    Det er som du utvilsomt kjenner til et hovedtema i politikken hvor mye man skal blande seg inn i verdiskapingen ved å fordele verdier til ulike sosiale formål som utjevning. Kampen står mellom sosialisme og kapitalisme.

    Mange av de mannsdominerte yrkene er innenfor privat sektor som bidrar nært og direkte til den økonomisk verdiskapingen. Mange av de kvinnedominerte yrkene er innenfor offentlig sektor som i større grad fordeler verdier til sosiale formål som helse og utdanning.

    Ønsker man at større deler av de øknonomiske verdiene som skapes skal formidles videre til offentlig sektor og fordeles til de kvinnedominerte yrkesgruppene er dette med andre ord et tema hvor mange andre hensyn enn kjønn gjør seg gjeldende.

    Dette er ikke nytt. Å bruke kjønnskamp som argumentasjon er derimot et eksempel på et velbrukt, skittent virkemiddel i politikken som handler om å samle støtte for tiltak ved bruk av vikarierende motiv.

    Et velkjent globalt eksempel fra nyere tid er den amerikanske høyresidens velykkede bruk av den populære frykten blant amerikanere for muslimsk terrorisme og generell undertrykking til å omfordele store deler av USAs offentlige verdier til private aktører innen forsvars-, olje- og annleggsindustri. De så det antakelig som betraktelig enklere å få gjort det slik enn å argumentere effektivt for å redusere den amerikanske velferdsstaten til 70-tallsnivå innen en 4-årsperiode. Og det var det også.

    I Norge bruker venstresiden den populære støtten til kvinnesaken til å omfordele verdiene i motsatt retning – fra privat til offentlig virksomhet.

    At masse mennesker blir diskriminert og at man systematisk og åpenlyst tråkker på en rekke ellers svært så høyt aktede samfunnsprinsipper bekymrer venstresiden og den generelle befolkningen i Norge omtrent like lite som bruddene på sivile rettigheter man så i verden som resultat av krigen mot terror bekymret høyresiden og befolkningen i USA.

    Man får håpe at det etterhvert blir utbredt å argumentere for sitt syn fremfor kun å forfekte at man har ett.

    Lykke til med det, du som har blogg og alt! 😉

   • Sammenlikningen «nynazist 8 mars og blitzer 7 oktober», blir å sette ting fryktelig på spissen. Hadde jeg vært født nynazist og du født blitzer, og vi begge hadde følt oss diskriminert, kunne dette argumentet gjelde. Derimot er jeg født kvinne og du mann (formoder jeg), og jeg kan i allefall si at jeg har blitt forkjellsbehandlet og kjønnsdiskriminert. Derfor føler jeg meg berettiget til å gratulere alle mine medkvinner på en dag som har historisk viktighet. Det er ikke til å komme unna.

    I tillegg befinner jeg meg nå i en diskusjon med en person som tydeligvis har mange, og sterke meninger, om globale problemer, politikk og markedsmekanismer, emner jeg ikke har tilstrekkelig kunnskap om. Det blir som å møte en tungvekter når jeg selv er fluevekt.

    Dette vet du sikkert selv, også. Vi ser begge at du innehar såpass mye kunnskap at uansett hva jeg sier, vil du kunne komme med flere synsvinkler.
    Noe jeg er derimot er ganske sikker på, er at du er mann, Per. Dette gjør at jeg stiller med en sekk erfaringer du nok aldri vil kunne sette deg inn i.

    Derfor mener jeg at jeg er i min fulle rett å gratulere mine medsøstre uten å bli fortalt at jeg fyrer opp under kjønnsdiskriminering når vi begge vet at dette ikke var min mening med mitt innlegg.

    Jeg håper du legger like mye energi i å påpeke alt du har påpekt til meg, til folk som fortjener å høre det 🙂
    Bloggverden er åpen for alle, både for meg, og for deg.

   • Gratulerer med kvinnedagen Linda og ett flott innlegg:)

   • 😉

 4. Tinget at det blir aldri likestilling!!!! Jeg har vokset opp i et land kor mannfolk stor opp tidlig opp i 8 mars springer på butikken kjøper blimster, sjokolade lager middag for sin kvinne for i den dage markere kor spesiel hun er. Ja kvinner kan bli diskremenert i mange land kvinne kunne bare øsnke om det vi kvinner i Europa har…. For å få likestilling man må få mannfolk se på oss anderledes, sette mer pris på oss…. og det har ingenting med nazisme å gjøre. En ting som er viktig for kvinner er oppmerksomhet ble sett og hørt. Ja eg tok glass vin idag for alle kvinner fordi hvis ikke vi mange ting i verden skulle aldri eksistere. vi fortjent vår dag uten at vi blir kritisert for det, men motsatt!!!!!


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s